menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Členské a roční hrací poplatky na rok 2022

Vážení členové Sokrates Golf & Country Club,

rádi bychom vás informovali o výši členských poplatků na rok 2022. Děkujeme za vaší přízeň, kterou jste nám v uplynulé sezóně v hojné míře věnovali.

 

VÝŠE ROČNÍCH HRACÍCH POPLATKŮ na rok 2022
Fyzická osoba - řádný člen (základní) 15 000 Kč
Manžel/ka, partner/ka řádného člena 15 000 Kč
Senioři (od 63 let) 11 000 Kč
Kadeti (do 15 let včetně) 2 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Junioři (16 - 18 let včetně) 3 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Studenti do 26 let včetně 6 000 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Udržovací poplatek 4 000 Kč 

 

Upozorňujeme, že člen je povinen uhradit roční hrací poplatek vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února příslušného roku.                                                                     

Roční hrací poplatek je možné uhradit ve 3 splátkách po 5 000Kč (nelze uplatnit slevu). O splátky může požádat fyzická osoba  starší 18 let výdělečně činná do 31.1.2022 včetně. Žádost musí být schválena Správní radou klubu.                                                                                                                                                                                                                                                 

1. splátka je splatná  do 28.2.2022

2.splátka je splatná do 31.5.2022

3.splátka je splatná do 31.8.2022

 

SLEVY:

 • slevu  500 Kč mohou uplatnit jen kadeti, jejichž alespoň jeden rodič je řádným členem klubu, a má uhrazen řádný roční hrací poplatek na rok 2022. Plaťte tedy jen 2 000 Kč.
 • slevu  500 Kč mohou uplatnit jen  junioři, jejichž alespoň jeden rodič je řádným členem klubu, a má uhrazen řádný roční hrací poplatek na rok 2022. Plaťte tedy jen 3 000 Kč.
 • slevu 500 Kč ze stanovené částky mohou uplatnit studenti, jejichž platba bude připsána na účet do 31. ledna 2022 včetně. Plaťte tedy jen 5 500 Kč.

 Budou-li platby připsané na účet SOGCC později, bude člen zablokován až do vyrovnání doplatku.

Roční hrací poplatky zašlete na účet SGCC: č.ú.: 377324013/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvádějte Vaše celé sedmimístné registrační číslo (klubové předčíslí je 048xxxx). Neuvádějte prosím rodné číslo.

Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu – poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub nejpozději do 31. ledna 2022.

udržovací poplatek je nutno písemně požádat nejpozději do 31. ledna 2022 (formulář si můžete stáhnou ZDE). Na žádosti došlé po tomto datu nebude brán zřetel.

Mistři klubu SOGCC 2021 na rány Jan Hovězák a Sára Vrbická získávají roční hrací poplatek na rok 2022 zdarma . Celkový přehled mistrů klubu najdete ZDE.

Poplatky a slevy členů SGCC v Golf & Ski Resort Kořenec:

 • green fee...............................................ZDARMA
 • žeton (á 48 míčů)...................................30 Kč
 • green fee pro hosta člena SGCC...............30-50% sleva ze základního green fee (po-pá)
 • 15% slevu na ubytování v Pythagor Golf Hotel
 • 15 % slevu na půjčení buggy vozíku
 • 10% sleva na nákup nezlevněného zboží v Pro-shopu
 • 1x vstup do sauny ZDARMA
 • Zdarma vstup do sprch a šatny včetně zapůjčení ručníků

Kompletní nabídku reciprocit a dalších výhod pro naše členy naleznete ZDE.

Řádné členství v Sokrates Golf & Country Club

Členství v občanském sdružení Sokrates Golf & Country Club je dobrovolné a mohou jej získat pouze fyzické osoby. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba (dále viz. stanovy klubu). Uchazeč je povinen zaplatit při podání přihlášky vstupní klubový poplatek a roční hrací poplatek na daný kalendářní rok, nebo polovinu hracího poplatku v případě přijetí po 1. srpnu kalendářního roku. Roční hrací poplatek se platí vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února daného roku. Rozhodne-li výbor sdružení kladně a jsou-li zaplaceny poplatky, stává se uchazeč plnoprávným členem klubu. Rozhodne-li výbor záporně, jsou poplatky v plné výši vráceny do 14 dnů od zasedání výboru, nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením stanovených poplatků, vystoupením a vyloučením. Vyloučit člena může pouze valná hromada sdružení, pokud se však jedná o nezaplacení klubových příspěvků, má toto právo výbor sdružení.

Stanovy spolku SOGCC specifikují základní práva a povinnosti člena SOGCC. Členství v klubu a v návaznosti na něm i platby člena jsou ovlivněny počtem členů klubu, stupněm dokončenosti hřiště a ostatními ekonomickými ukazateli.

 

Kategorie členství Vstupní členský poplatek Hrací poplatek na rok 2022

Řádné členství - fyzická osoba od 18 let
(bez omezení délky členství)

12.000 Kč

15 000 Kč

Řádné členství pro manžela/manželku, partnera/partnerku

stávajícího řádného člena 
(více informací zde)

8.000 Kč 15 000 Kč
Senioři od 63 let 5 000 Kč 11 000 Kč
Kadeti (do 15 let včetně) 0 Kč 2 500 Kč
Junioři (od 16 do 18 let) 0Kč 3 500 Kč
Studenti do 26 let 2.000 Kč 6 000 Kč
Udržovací poplatek na rok 2022   4 000 Kč

 

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ POPLATEK je podmínkou k získání tzv. řádného členství. Výše poplatku se vždy odvíjí od věku zájemce. U členů-dětí je při dovršení každé věkové hranice třeba doplatit vstupní poplatek do výše stanovené pro dosaženou věkovou skupinu (viz. Příloha č. 2 k zápisu z Valné hromady ze dne 4. 6. 2005 ZDE).

Řádné členství je převoditelné, neboli můžete jej kdykoliv (dle stanovených pravidel) převést na jinou osobu. Poplatek za převod členství neúčtujeme a je jen na vás, za jakou úplatu je na jinou osobu převedete.

ROČNÍ HRACÍ POPLATEK (RHP) vám zaručuje návštěvu kořeneckého hřiště a cvičných ploch kdykoliv a zdarma. Stejně jako každý jiný hráč si však musíte hru předem rezervovat a musíte tak ctít náš rezervační systém. Výši RHP stanovuje každoročně výbor sdružení. Jako člen klubu taktéž nabýváte právo uplatňovat na spřátelených hřištích tzv. reciproční slevu.

Splátkový kalendář ročních hracích poplatků pro fyzické osoby

Roční hrací poplatek je možné uhradit ve 3 splátkách po 5 000Kč (nelze uplatnit slevu). O splátky může požádat fyzická osoba  starší 18 let výdělečně činná a žádost musí být schválena Správní radou klubu.                                                                                                                               

 1. splátka je splatná  do 28.2.2022

2.splátka je splatná do 31.5.2022

3.splátka je splatná do 31.8.2022

Rádi se staneme Vaším průvodcem ve světe kořeneckého golfu. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat.

Splátkový kalendář vstupních členských poplatků pro fyzické osoby

O splátkový kalendář může požádat fyzická osoba starší 18 let výdělečně činná, splátkový kalendář musí být uhrazen do konce kalendářního roku od data podání a schválení výkonným výborem.

První splátka činí 30% z členských vstupních poplatků + roční hrací poplatky.

Další splátky jsou měsíční, čtvrtletní dle dohody se žadatelem tak, aby byly uhrazeny do konce kalendářního roku. Splátkový kalendář není úročen.

Veškeré Vaše dotazy týkající se podmínek členství v SOGCC Vám rádi zodpovíme:

písemně, telefonicky nebo při osobní návštěvě v našem klubu.

asistentka sekretariátu
Ivana Doušková

+420 604 300 347
douskova@korenec-golf.cz