menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Sokrates Golf & Country Club

Klub byl založen v roce 1998 a už od dubna 1999 je klub registrovaný v České golfové federaci a v European Golf Association. U zrodu klubu stáli  v roli prezidenta a viceprezidenta ak. soch. Miloslav Buřival a MUDr. Marta Nazari. Až teprve v roce 2010 převzala otěže od zakladatelů nová správní rada - nyní v čele s prezidentem Jaroslavem Dokoupilem. Zakladatelům klubu byl udělen titul čestný prezident (M. Buřival) a čestný viceprezident klubu (M. Nazari).

Cílem klubu je vytváření podmínek pro pořádání sportovních, rekreačních i společenských akcí pro své členy. Snažíme se jej společnými silami beze zbytku naplňovat. Děkujeme každému, kdo přiloží ruku k dílu, a vítáme mezi nás každého, kdo s sebou přináší nadšení pro klubový život, radost ze hry a lásku k nádherné kořenecké přírodě.

Společně pak následujme odkaz zakladatelů a lpěme na ušlechtilých hodnotách, které našemu klubu při jeho vzniku vetkli.