menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

ZDRAVICE NOVÉHO PREZIDENTA KLUBU

13
březen

Vážení členové klubu, přátelé,

vzhledem ke změně v obsazení správní rady, o které jste byli informováni prostřednictvím aktualit, bych Vám chtěl  jménem nové správní rady poděkovat za důvěru a přivítat Vás v nové sezóně 2015.

Rád bych Vás tímto informoval, že můžete novou správní radu kdykoliv kontaktovat se svými náměty a připomínkami prostřednictvím e-mailových adres, které jsou uveřejněny na našich stránkách.

Především bych nyní chtěl poděkovat dnes již bývalé správní radě ve složení JUDr. Antonín Jízdný (prezident), Ing. Jindřich Zdráhal (1. viceprezident) a Ing. Pavel Šrom (2. viceprezident) za práci, kterou odvedli pro klub během jejich funkčních období.

Doufám, že nám to počasí již brzy dovolí a všichni se společně sejdeme na Kořenci.

S pozdravem
Golfu zdar

Pavel Vláčil
prezident klubu