menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Zkouška golfové způsobilosti - dříve Zelená karta

Na mistrovské 18-ti jamkové hřiště mohou vstupovat pouze ti hráči, kteří složili zkoušku golfové způsobilosti. Dříve se tato zkouška nazývala "ZELENÁ KARTA". Bez zkoušky se na hřiště dostanete pouze v doprovodu hráče, který již zkoušku složil. Zkoušku můžete složit u trenéra, nebo cvičitele, který k tomu vlastní licenci a uzavřel s klubem dohodu o vydávání patřičného certifikátu. Na Kořenci vlastní toto oprávnění 2-3 trenéři. Zkouška se skládá z praktické části, ve které absolvujete s trenérem 9 jamek, přičemž vaším úkolem je předvést znalost pohybu po hřišti, znalost pravidel a základní golfovou rutinu. měli byste dosáhnout průměrného výsledku maximálně 3 ran nad PAR jamky. V teoretické části píšete vědomostní test z pravidel a golfové etiky. K tomuto testu můžete použít golfová pravidla.

Výstupem zkoušky je tzv. Protokol o zkoušce golfové způsobilosti. Originál je uložen ve vašem domovském klubu a slouží jako podklad zavedení Vašeho nového handicapu (HCP 54) na server České golfové federace. Dle tohoto serveru jsou tištěny registrační karty, na které bude Váš nový handicap již uveden. registrační karty jsou tištěny vždy na přelomu únor/březen daného roku. Bývá pravidlem, že po složení zkoušky golfové způsobilosti dostanete také certifikát, který slouží jako dekorativní důkaz Vašeho úspěchu.