menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Tři císaři 2014

Vážení členové Sokrates Golf & Country Clubu,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s letošním kalendářem golfové série turnajů Tři císaři, kterou spolupořádají golfová hřiště Svratka, Svobodné Hamry, Kořenec a Golf MTD.

Datum a místo konání: 

12. 7. 2014         Svratka – 1. kolo
23. 8. 2014         Kořenec – 2. kolo
6. 9. 2014           Svobodné Hamry – 3. kolo
7. 9. 2014           Svobodné Hamry – finále

Vzhledem k tomu, že se blíží první kolo z turnajové série TŘÍ CÍSAŘŮ 2013, dovolte nám, abychom Vás pozvali v sobotu 1. 6. 2013 na golfové hřiště ve Svobodných Hamrech.

Pokud máte zájem se turnaje Tří císařů za SGCC zúčastnit a splňujete níže uvedené podmínky, pošlete svou přihlášku nejpozději do 26. 5. 2013 na adresu steflova@korenec-golf.cz. Reprezentanti budou vybíráni s ohledem na včasnost podání přihlášky a výši aktuálního HCP. I v letošním roce je nutné zaplatit 400 Kč startovné za kolo, green fee a občerstvení je zdarma. Poplatek se hradí po skončení kola na recepci našeho klubu. Podmínkou pro start ve druhém kole je uhrazení poplatku za kolo první.

Podmínky startu hráče za družstvo

  • Hráč družstva musí být registrován podle Registračního řádu ČGF.
  • Hráč družstva musí mít hendikep 36 nebo nižší.
  • Hráč družstva se může soutěže zúčastnit za klub, ve kterém má členství (domovské nebo nedomovské). Má-li hráč domovské členství v jiném klubu účastnícím se soutěže, musí mít start za klub povolen od svého domovského klubu.
  • Není povolen start profesionálů.
  • Družstva mohou být smíšená, přičemž v každém družstvu musí být zastoupeny minimálně dvě ženy.

Podmínky soutěže

Způsob hry:
V základní části se hraje na rány bez vyrovnání. Hráčům bude umožněno hrát na úpravu HCP. Hřiště zajistí kluby v dohodnutých termínech, pořádající klub zajistí občerstvení pro hráče a jejich případný doprovod v dohodnutém rozsahu (snídaně, občerstvení na hřiště a oběd), ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu:
Družstvo tvoří 12 hráčů nebo hráček, započítává se 9 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně 9 hráčů. Pro každé kolo základní části je možno v družstvu obměnit libovolný počet hráčů.

PRŮBĚŽNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA