menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Revizor Sokrates Golf & Country Club

Revizor Sokrates Golf & Country Clubu - Mgr. Blanka Vašicová (vasicova@korenec-golf.cz)

  •  členové se se svými podněty na kontrolu hospodaření obracejí na Správní radu, která pověří přezkoumáním revizora klubu
  • revizor klubu podává zprávu o přezkoumání podnětu Správní radě SOGCC 
  • člen, který dal podnět na kontrolu, se pro výsledek obrací na členy Správní rady SOGCC
  • průběžné zprávy o hospodaření klubu najdete v zápisech jednání Správní rady SOGCC