menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Popis golfového hřiště

GOLFOVÉ 18-ti JAMKOVÉ HŘIŠTĚ

Na mistrovské 18-ti jamkové hřiště mohou vstupovat pouze ti hráči, kteří složili zkoušku golfové způsobilosti. Dříve se tato zkouška nazývala "ZELENÁ KARTA". Nezoufejte ovšem. Právě pro začínající je vytvořeno cvičné zázemí, které simuluje hru na mistrovském hřišti (golfová akademie). Bez zkoušky se na hřiště dostanete pouze v doprovodu hráče, který již zkoušku složil. Hřiště na Kořenci je 18-ti jamkové. V případě menšího hřiště se můžete setkat s počtem jamek 9. Takovéto hřiště hráči obejdou dvakrát, aby naplnili stanovený počet jamek 18. Jamky jsou očíslovány a vzestupně na sebe navazují. Vytváří tak danou trasu, kterou postupně procházíte.

GOLFOVÁ JAMKA - každá jamka se skládá z odpaliště, fairway, jamkoviště, písečných a vodních překážek a z roughu.

Odpaliště je plocha ze které je odpálena první rána. Odpaliště je vyznačeno barevnými kameny. Dámy hrají zpravidla z červených, pánové ze žlutých odpališť. Míč je odpálen směrem na jamkoviště (green - "grýn").

Mezi odpaliště a jamkovištěm leží fairway ("férvej"), což je nízce střižená plocha (20mm), po které se každý hráč snaží pohybovat s míčem. Je to zpravidla nejkratší, vždy ovšem nejpohodlnější cesta na green.

Jamkoviště je pro golfistu v pravém sova smyslu svatyní. Je to plocha s nejpěstěnějším trávníkem (4-7mm). Je zde vyvrtána jamka, do které je třeba umístit golfový míček. Pro lepší orientaci z větší vzdálenosti je označena praporkovou tyčí. Cestu z odpaliště k jamce Vám mnohdy ztěžují překážky.

Písečná překážka (bunker – „Bankr“) se nachází zpravidla v blízkosti greenu.

Vodní překážkou bývá potok či řeka, umělá jezírka i velkoplošná jezera, dokonce jsou využívány pro dokreslení atmosféry hřiště moře a oceány. Najdete hříště, kde je celý green obklopen vodou a dostanete se na něj přes úzký mostek. Na kořenci Vás překvapí jamka č.12, která předpokládá několik desítek metrů dlouhý první odpal přes vodní plochu, která leží mezi odpalištěm a fairway.

Rough („raf“) je výše postříhaná tráva okolo odpališť, fairway a jamkovišť, jejímž úkolem je trestat hráče za nepřesné rány. Dle výšky střihu dělíme rough na semi-rough (3,5cm - v těsné blízkosti fairway), rough (8-10cm) a heavy-rough (nepostříhaná divoce rostoucí tráva).