menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Komunikační řád Sdružení se členy

a. Komunikace prostřednictvím internetu

1) Základním prostředkem běžné komunikace vedení Sdružení se členy je komunikace pomocí internetu, a to prostřednictvím webové stránky Sdružení a e-mailů.

2) webová stránka Sdružení má název: www.korenec-golf.cz
na této stránce se povinně umísťují:

  • základní dokumenty sdružení
  • kalendář akcí
  • aktuality
  • diskuse
  • další materiály, týkající se všech členů sdružení


   Ke zveřejnění jakýchkoli materiálů na této webové stránce musí dát souhlas výbor sdružení.

3) informační newsletter, je rozesílán hromadně členům sdružení, kteří o to požádají na e-mailovou adresu dle jejich volby. Ke zveřejnění jakýchkoli informací touto formou musí dát souhlas výbor sdružení.

4) individuální e-mailová korespondence,

5) Veškerou internetovou komunikaci je Sdružení povinno uchovávat (archivovat) po dobu 2 let.


b. Další způsoby komunikace

1) Listovní doporučenou poštou, na vyřízení dopisu má Sdružení lhůtu 15 dnů, kterou ve zvláště složitých případech může výbor Sdružení prodloužit až na 30 dnů, o prodloužení lhůty musí odesílatele informovat. Doručené písemnosti i odpovědi se uchovávají (archivují) po dobu jednoho roku.

2) Telefonicky na oficiální telefonní čísla Sdružení, sdělení i odpovědi na ně se chápou jako informativní a Sdružení o nich nevede žádnou evidenci.

3) Osobně v určený čas funkcionářů a zaměstnanců Sdružení, návštěva a její důvod musí být ohlášena minimálně den předem.

 

Ověřená kopie stanov ke stažení ZDE. Komunikaní řád Sdružení se členy ke stažení ZDE.
Změna stanov vzata na vědomí dne 28.4.2010 Ministerstvo vnitra VS/1-1/35 807/98-R