menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Klubový řád

  1. Visačkou označení pracovníci klubu jsou: MARSHALL, pracovníci RECEPCE, GREENKEEPER. V jejich kompetenci je kontrola zaplaceného green-fee, kontrola dodržování golfové etiky, dohled nad dodržováním startovních časů a plynulosti hry.
  2. Členové klubu jsou povinni upozornit výše uvedené osoby, nebo členy výboru SGCC, na porušování pravidel o užívání hřiště a cvičné louky.
  3. Za dodržování Pravidel o užívání cvičné louky jsou zodpovědní i zaměstnanci cvičné louky, kteří jsou povinni upozornit na jejich případné porušování. V případě neuposlechnutí zapíší přestupek do velké knihy cvičné louky a předají jej k vyřízení kompetentním osobám.
  4. Sankce za nedodržování pokynů osob označených visačkou řeší greenkeeper, případně výbor SGCC dle stanov SGCC.
  5. Nádobí a zařízení restaurace je zakázáno vynášet mimo prostory klubovny, restaurace a terasy.
  6. Za veškeré předměty umístěné mimo určené prostory SGCC neručí. Věci nalezené v prostorách SGCC, na hřišti nebo cvičné louce, je každý povinen odevzdat na recepci.
  7. Veškeré stížnosti a připomínky je možno zapisovat do "Diskusního fóra na WWW stránkách".
  8. Golfovou etiku je třeba dodržovat ve všech prostorách klubovny.
  9. Členové SGCC jsou povinni i v prostorách klubu dodržovat ustanovení stanov SGCC, týkající se vzájemných vztahů mezi členy klubu a vztahu k hostům SGCC.
  10. Porušení klubového řádu bude řešeno dle platných stanov SGCC.