menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Členské a roční hrací poplatky na rok 2024

Vážení členové Sokrates Golf & Country Club,

rádi bychom vás informovali o výši členských poplatků na rok 2024. Děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulé sezóně v hojné míře věnovali.

 

VÝŠE ROČNÍCH HRACÍCH POPLATKŮ na rok 2024
Při zaplacení do 31.1.2024
Fyzická osoba - řádný člen (základní) 16 400 Kč
15 400 Kč
Manžel/ka, partner/ka řádného člena 16 400 Kč
15 400 Kč
Řádné členství PLAY (platné na 1 rok) 16 400 Kč 15 400 Kč
Senioři (od 63 let) 12 900 Kč 12 400 Kč
Děti (do 10 let) 1 100 Kč 1 100 Kč
Kadeti (11 - 15 let včetně) 3 600 Kč
3 100 Kč
Junioři (16 - 18 let včetně) 4 600 Kč
4 100 Kč
Studenti do 26 let včetně 6 900 Kč  6 400 Kč
Udržovací poplatek 6 400 Kč  6 400 Kč
Mimořádné roční členství 5 000 Kč 5 000 Kč
Roční členství s registrací na ČGF NOVINKA 1 400 Kč 1 400 Kč

 * poplatek ČGF , který činí 400 Kč je již zohledněn ve výši hracích poplatků.

 • V LETOŠNÍM ROCE 2024 PŘI ZAKOUPENÍ NOVÉHO ČLENSTVÍ JE VSTUPNÍ POPLATEK ZDARMA.

Upozorňujeme, že člen je povinen uhradit roční hrací poplatek vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února příslušného roku.                                                                     

Roční hrací poplatek je možné uhradit ve 3 splátkách.  O splátky může požádat fyzická osoba  starší 18 let výdělečně činná do 31.1.2024 včetně. Žádost musí být schválena Správní radou klubu.   

1. splátka je splatná  do 28.2.2024

2.splátka je splatná do 31.5.2024

3.splátka je splatná do 31.8.2024

 

Budou-li platby připsané na účet SOGCC později, bude člen zablokován až do vyrovnání doplatku.

Roční hrací poplatky zašlete na účet SOGCC: č.ú.: 377324013/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvádějte Vaše celé osmimístné registrační číslo (klubové předčíslí je 0480xxxx). Neuvádějte prosím rodné číslo.

Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu – poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub nejpozději do 31. ledna 2024.

udržovací poplatek je možné žádat pouze ze závažných důvodů a to prostřednictvím žádosti, kterou musí schválit správní rada. (formulář si můžete stáhnou ZDE).

Mistři klubu SOGCC 2023 na rány Daniel Ulman a Sára Vrbická získávají roční hrací poplatek na rok 2024 zdarma . Celkový přehled mistrů klubu najdete ZDE.

Výhody řádných členů SOGCC v Golf & Ski Resort Kořenec:

 • green fee...............................................ZDARMA
 • žeton (á 48 míčů)...................................35 Kč
 • green fee pro hosta člena SGCC...............30-50% sleva ze základního green fee (po-pá)
 • 15% sleva na ubytování v Pythagor Golf Hotel
 • 15 % sleva na půjčení buggy vozíku
 • 50 Kč sleva na zapůjčení elektrického ručního vozíku
 • zapůjčení ručního vozíku ZDARMA
 • 10% sleva na nákup nezlevněného zboží v Pro-shopu
 • 10 % sleva na zapůjčení elektrokol (v měsíci květnu)
 • 1x vstup do sauny ZDARMA
 • vstup do sprch a šatny včetně zapůjčení ručníků ZDARMA
 • pronájem prostor vinného šenku ZDARMA

Kompletní nabídku reciprocit a dalších výhod pro naše členy naleznete ZDE.

Řádné členství v Sokrates Golf & Country Club

Členství v občanském sdružení Sokrates Golf & Country Club je dobrovolné a mohou jej získat pouze fyzické osoby. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba (dále viz. stanovy klubu). Uchazeč je povinen zaplatit při podání přihlášky vstupní klubový poplatek a roční hrací poplatek na daný kalendářní rok, nebo polovinu hracího poplatku v případě přijetí po 1. srpnu kalendářního roku. Roční hrací poplatek se platí vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února daného roku. Rozhodne-li výbor sdružení kladně a jsou-li zaplaceny poplatky, stává se uchazeč plnoprávným členem klubu. Rozhodne-li výbor záporně, jsou poplatky v plné výši vráceny do 14 dnů od zasedání výboru, nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením stanovených poplatků, vystoupením a vyloučením. Vyloučit člena může pouze valná hromada sdružení, pokud se však jedná o nezaplacení klubových příspěvků, má toto právo výbor sdružení.

Stanovy spolku SOGCC specifikují základní práva a povinnosti člena SOGCC. Členství v klubu a v návaznosti na něm i platby člena jsou ovlivněny počtem členů klubu, stupněm dokončenosti hřiště a ostatními ekonomickými ukazateli.

 

Kategorie členství Vstupní členský poplatek Hrací poplatek na rok 2024

Řádné členství - fyzická osoba od 18 let
(bez omezení délky členství)

0 Kč

16 400 Kč

Řádné členství pro manžela/manželku, partnera/partnerku

stávajícího řádného člena 
(více informací zde)

0 Kč 16 400 Kč

Řádné členství PLAY (platné na 1 rok)

0 Kč 16 400 Kč
Senioři od 63 let 0 Kč 12 900 Kč
Děti (do 10 let) 0 Kč 1 100 Kč
Kadeti (11 - 15 let včetně) 0 Kč 3 600 Kč
Junioři (od 16 do 18 let včetně) 0Kč 4 600 Kč
Studenti do 26 let včetně 0 Kč 6 900 Kč
Udržovací poplatek na rok 2024   6 400 Kč

 

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ POPLATEK je podmínkou k získání tzv. řádného členství. Výše poplatku se vždy odvíjí od věku zájemce. U členů-dětí je při dovršení každé věkové hranice třeba doplatit vstupní poplatek do výše stanovené pro dosaženou věkovou skupinu (viz. Příloha č. 2 k zápisu z Valné hromady ze dne 4. 6. 2005 ZDE).

Řádné členství je převoditelné, neboli můžete jej kdykoliv (dle stanovených pravidel) převést na jinou osobu. Poplatek za převod členství neúčtujeme a je jen na vás, za jakou úplatu je na jinou osobu převedete.

ROČNÍ HRACÍ POPLATEK (RHP) vám zaručuje návštěvu kořeneckého hřiště a cvičných ploch kdykoliv a zdarma. Stejně jako každý jiný hráč si však musíte hru předem rezervovat a musíte tak ctít náš rezervační systém. Výši RHP stanovuje každoročně výbor sdružení. Jako člen klubu taktéž nabýváte právo uplatňovat na spřátelených hřištích tzv. reciproční slevu.

Splátkový kalendář ročních hracích poplatků pro fyzické osoby

Roční hrací poplatek je možné uhradit ve 3 splátkách. O splátky může požádat fyzická osoba  starší 18 let výdělečně činná do 31.1.2024 včetně. Žádost musí být schválena Správní radou klubu.                                                                                                                             

 1. splátka je splatná  do 28.2.2024

2.splátka je splatná do 31.5.2024

3.splátka je splatná do 31.8.2024

Rádi se staneme Vaším průvodcem ve světe kořeneckého golfu. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat.

Splátkový kalendář vstupních členských poplatků pro fyzické osoby

O splátkový kalendář může požádat fyzická osoba starší 18 let výdělečně činná, splátkový kalendář musí být uhrazen do konce kalendářního roku od data podání a schválení výkonným výborem.

První splátka činí 30% z členských vstupních poplatků + roční hrací poplatky.

Další splátky jsou měsíční, čtvrtletní dle dohody se žadatelem tak, aby byly uhrazeny do konce kalendářního roku. Splátkový kalendář není úročen.

Veškeré Vaše dotazy týkající se podmínek členství v SOGCC Vám rádi zodpovíme:

písemně, telefonicky nebo při osobní návštěvě v našem klubu.