menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Členské a roční hrací poplatky na rok 2016

Vážení členové Sokrates Golf & Country Club,

rádi bychom Vás informovali o výši členských poplatků na rok 2016, které byly schváleny Správní radou SGCC dne 16. 11. 2015. Děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulé sezóně v hojné míře věnovali.

 

VÝŠE ROČNÍCH HRACÍCH POPLATKŮ na rok 2016
Fyzická osoba - řádný člen (základní) 13 000 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Manžel/ka, partner/ka řádného člena 13 000 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Kadeti (do 15 let včetně) 2 200 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Junioři (16 - 18 let včetně) 3 200 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Studenti do 26 let včetně 5 500 Kč
Senioři nad 63 let (včetně) 9 000 Kč (člen klubu, který v roce 2016 dosáhne věku 63 let, má v roce 2016 nárok na slevu z ročního hracího poplatku na konečných 9 000 Kč, bez ohledu na datum narození)
Udržovací poplatek 4 000 Kč

 

Upozorňujeme, že dle rozhodnutí správní rady klubu z 16. 11. 2015, je člen povinen uhradit roční hrací poplatek vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února příslušného roku.

SLEVY:

  • slevu 1 000 Kč ze stanovené částky mohou uplatnit jen dospělí členové klubu, jejichž platba bude připsána na účet do 24. ledna 2016 včetně. Plaťte tedy jen 12 000 Kč.
  • na poplatek pro seniory nad 63 let se nevztahuje sleva 1 000 Kč
  • slevu na konečných 500 Kč (místo stanovené částky) mohou uplatnit jen kadeti a junioři, jejichž alespoň jeden rodič je řádným členem klubu, a má uhrazen řádný roční hrací poplatek na rok 2016. Plaťte tedy jen 500 Kč.

 

Budou-li platby připsané na účet SGCC později, bude člen zablokován až do vyrovnání doplatku.

Roční hrací poplatky zašlete na účet SGCC: č.ú.: 377324013/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvádějte Vaše celé sedmimístné registrační číslo (klubové předčíslí je 048xxxx). Neuvádějte prosím rodné číslo.

Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu – poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub nejpozději do 31. ledna 2016.

O udržovací poplatek je nutno písemně požádat nejpozději do 31. ledna 2016 (formulář si můžete stáhnou ZDE). Na žádosti došlé po tomto datu nebude brán zřetel.

Mistři klubu SGCC 2015 na rány získávají roční hrací poplatek na rok 2016 zdarma (Melánie Vendelbergerová, Petr Hensl, Iva Redlová, Tomáš Tesař, Tereza Vepřeková, Kryštof Krč).

Poplatky a slevy členů SGCC v Golf & Ski Resort Kořenec:

  • green fee...............................................ZDARMA
  • žeton (á 48 míčů)...................................30 Kč
  • green fee pro hosta člena SGCC...............30-50% sleva ze základního green fee

 

Kompletní nabídku reciprocit a dalších výhod pro naše členy naleznete ZDE.

Členství v Sokrates Golf & Country Club

Členství v občanském sdružení Sokrates Golf & Country Club je dobrovolné a mohou jej získat pouze fyzické osoby. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba (dále viz. stanovy klubu). Uchazeč je povinen zaplatit při podání přihlášky vstupní klubový poplatek a roční hrací poplatek na daný kalendářní rok, nebo polovinu hracího poplatku v případě přijetí po 1. srpnu kalendářního roku. Roční hrací poplatek se platí vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února daného roku. Rozhodne-li výbor sdružení kladně a jsou-li zaplaceny poplatky, stává se uchazeč plnoprávným členem klubu. Rozhodne-li výbor záporně, jsou poplatky v plné výši vráceny do 14 dnů od zasedání výboru, nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením stanovených poplatků, vystoupením a vyloučením. Vyloučit člena může pouze valná hromada sdružení, pokud se však jedná o nezaplacení klubových příspěvků, má toto právo výbor sdružení.

Stanovy občanského sdružení SGCC specifikují základní práva a povinnosti člena SGCC. Členství v klubu a v návaznosti na něm i platby člena jsou ovlivněny počtem členů klubu, stupněm dokončenosti hřiště a ostatními ekonomickými ukazateli.

 

Kategorie členství Vstupní členský poplatek Hrací poplatek na rok 2016

Řádné členství - fyzická osoba od 18 let
(bez omezení délky členství)

24 000 Kč 13 000 Kč

Řádné členství pro manžela/manželku, partnera/partnerku

stávajícího řádného člena
(více informací zde)

12 000 Kč 13 000 Kč
Senioři od 55 let 7 000 Kč 13 000 Kč
Senioři od 63 let 2 000 Kč 9 000 Kč
Kadeti (do 15 let včetně) 900 Kč 2 200 Kč
Junioři (od 16 do 18 let) 1 400 Kč 3 200 Kč
Studenti do 26 let 4 000 Kč 5 500 Kč
Udržovací poplatek na rok 2016   4 000 Kč

 

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ POPLATEK je podmínkou k získání tzv. řádného členství. Výše poplatku se vždy odvíjí od věku zájemce. U členů-dětí je při dovršení každé věkové hranice třeba doplatit vstupní poplatek do výše stanovené pro dosaženou věkovou skupinu (viz. Příloha č. 2 k zápisu z Valné hromady ze dne 4. 6. 2005 ZDE).

Řádné členství je převoditelné, neboli můžete jej kdykoliv (dle stanovených pravidel) převést na jinou osobu. Poplatek za převod členství neúčtujeme a je jen na Vás, za jakou úplatu je na jinou osobu převedete.

ROČNÍ HRACÍ POPLATEK (RHP) Vám zaručuje návštěvu kořeneckého hřiště a cvičných ploch kdykoliv a zdarma. Stejně jako každý jiný hráč si však musíte hru předem rezervovat a musíte tak ctít náš rezervační systém. Výši RHP stanovuje každoročně výbor sdružení. Jako člen klubu taktéž nabýváte právo uplatňovat na spřátelených hřištích tzv. reciproční slevu.

Rádi se staneme Vaším průvodcem ve světe kořeneckého golfu. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat.

Splátkový kalendář vstupních členských poplatků pro fyzické osoby

O splátkový kalendář může požádat fyzická osoba starší 18 let výdělečně činná, splátkový kalendář musí být uhrazen do konce kalendářního roku od data podání a schválení výkonným výborem.

První splátka činí 30% z členských vstupních poplatků + roční hrací poplatky.

Další splátky jsou měsíční, čtvrtletní dle dohody se žadatelem tak, aby byly uhrazeny do konce kalendářního roku. Splátkový kalendář není úročen.

Veškeré Vaše dotazy týkající se podmínek členství v SGCC Vám rádi zodpovíme:

písemně, telefonicky nebo při osobní návštěvě v našem klubu.

 


klub@korenec-golf.cz