menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Seznam kandidátů do SR

Vážení členové, 

na této stránce naleznete seznam kandidátů do Správní rady klubu. Kandidáti na funkce volených členů Správní rady jsou vypsáni dle data oznámení kandidatury. Kandidaturu je možné vznést nejpozději na jednání Mimořádné Valné hromady klubu, která se koná dne 25. 6. 2023, a to před zahájením volby. Na této stránce budou zveřejněni ti kandidáti, kteří oznámí svoji kandidaturu nejpozději do 18. 6. 2023. 

S ohledem na navrženou změnu Stanov může kandidaturu podat kterýkoliv člen, kterému Stanovy přiznávají volební právo, tedy řádný člen, který nejpozději ke dni konání Valné hromady dovrší 18 let věku. 

Seznam kandidátů:

  1. Ing. Arch. Jaroslav Dokoupil
  2. Mgr. Jan Hovězák
  3. Mgr. Hana Rechová
  4. Martin Vendelberger
  5. Tomáš Vrbický

Kandidatura byla vznesena dne 14. 6. 2023 a kandidáti uvedení pod čísly 1-5 předložili společné Programové prohlášení, které naleznete ZDE.