menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Změny v organizaci klubových turnajů pro rok 2019

10
duben

Vážení účastníci kořeneckých golfových turnajů,

dovolte abychom Vás informovali o změnách v organizaci klubových turnajů, které pro letošní rok odsouhlasila Správní rada klubu na svém zasedání dne 22. 2. 2019.

V průběhu uplynulé golfové sezóny jsme od Vás získali mnoho užitečných podnětů k zamyšlení se nad organizací našich klubových turnajů, a protože si Vašich názorů vážíme, rádi bychom je v letošním roce promítli do naší práce pro Vás.

Při uvažování nad letošními turnaji jsme rovněž museli vzít v úvahu stále se zvyšující ceny vstupů k ceně startovného, zvýšené ceny snídaní a obědů a rovněž navýšení nákladů na mzdy lidí, kteří se na organizaci turnajů podílejí. S ohledem na to vše a vzhledem ke skutečnosti, že jsme se nechtěli vydat cestou plošného zdražení všech turnajů, rozhodli jsme se organizaci turnajů upravit následujícím způsobem.

Víkendové turnaje v této sezóně budou rozděleny na tři základní typy:

Sportovní turnaje

Bude se jednat o turnaje sportovního typu, kdy na hřišti nebude podáváno občerstvení. V ceně turnaje bude zahrnuto drobné občerstvení na hřiště formou balíčku a obědové menu po turnaji. V letošní sezóně bychom rádi uspořádali alespoň 5 těchto turnajů. Předpokládaný způsob startu je postupný start z jamky č. 1.

K zavedení tohoto typu turnaje nás přivedli ti z Vás, kteří si chtějí zahrát turnaj na úpravu HCP ve sportovním tempu a také ti, kteří by uvítali větší možnost zahrát si i v době, kdy hřiště bývá běžně blokováno pro turnaj.

Základní cena startovného je stanovena na 220 Kč.

Standardní turnaje

Půjde o klasické klubové turnaje se standardním občerstvením na hřišti a obědovým menu po hře. Jedinou změnou oproti předchozím ročníkům je to, že v ceně startovného nebude zahrnuta snídaně (bude však možné si ji individuálně objednat v restauraci). Předpokládaný způsob startu je postupný start z jamek č. 1 a 10.

Základní cena startovného je stanovena na 320 Kč.

Turnaje s rozšířeným servisem

Do této skupiny turnajů budou zařazeny tzv. Velké turnaje, které klub v sezóně pořádá. Patří sem všechny turnaje kategorie Major, Open, Dračí turnaj, Mistrovství klubu a turnaj Proti všem. Na tomto typu turnajů Vám nabídneme kromě standardního servisu i rozšířený snídaňový raut a oblíbené lívanečky a točené pivo na hřišti.

Základní cena startovného je stanovena na 450 Kč.

Správní rada klubu