menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

ZÁKAZ VSTUPU NA SPORTOVIŠTĚ

16
březen

Vážení členové a návštěvníci kořeneckého golfového resortu.

Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému stanovisku postaveném na  doporučení Právní komise ČGF k vládou ČR přijatému krizovému opatření.

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15. 03. 2020 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 16. března 2020 (od 0:00 hod.) do dne 24. března 2020 (do 6:00 hod. vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Veřejnosti je zakázáno na sportoviště vstupovat (PLATÍ JAK PRO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ, TAK PRO TRÉNINKOVÉ PLOCHY). Tento výslovný zákaz jednoznačně ukončuje jakékoliv debaty a úvahy z předchozích dnů a znamená, že každý, kdo na sportoviště (golfové hřiště, indoor, akademii, fotbalgolf, footgolf, driving atd.) vstoupí, poruší explicitní zákaz se všemi hmotněprávními (až 3 miliony korun) a trestněprávními (porušení zákazu je nově trestným činem) důsledky pro občany - hráče/návštěvníky.

V této souvislosti tedy odmítáme různé účelové výklady typu, že golfové hřiště lze chápat jako park, či úvahy o náhlém pronájmu hřiště společnosti s ručením omezením bez majetku, kterou později lze obětovat atd. Podstatou opatření vlády je zamezit tomu, aby se osoby (s výjimkou zaměstnanců při výkonu práce či vyjmenovaných služeb) mohly setkat. Důrazně tedy varujeme před jakýmkoli obcházením Usnesení vlády ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví

Za všechny Kořenecké
Mgr. Vlastimil Štefl
ředitel resortu