menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Výsledky voleb do Správní rady SOGCC a Revizní komise

14
červen

Vážení členové, 

dovolte abychom Vás informovali o výsledku voleb do Správní rady klubu a do Rozhodčí a revizní komise. 

Do nové správní rady byli zvoleni tito členové:

Ivo Lizna

Aleš Kavín

Mgr. Hana Rechová

Nová správní rada se ujímá funkce dnem následujícím po dni zvolení, tedy dnem 14.6.2020.

Dle Volebního a hlasovacího řádu schváleného Valnou hromadou v roce 2016 se automaticky nestává prezidentem člen zvolený nejvyšším počtem hlasů, ale stane se jím ten člen Správní rady, na němž se usnese nová Správní rada na svém prvním jednání. O výsledku jednání Vás budeme informovat. 

Do Rozhodčí a revizní komise byli zvoleni tito členové:

Mgr. Blanka Vašicová

RNDr. Milan Kazík

RNDr. Tomáš Tesař