menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Výše ročních hracích poplatků na rok 2019

07
prosinec

Výše ročních hracích poplatků pro rok 2019 zůstává ve stejné výši jako v letošní sezóně.

Vážení členové, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že Správní rada klubu na svém zasedání rozhodla, že výše ročních hracích poplatků pro rok 2019 zůstává v nezměněné výši. 

 

VÝŠE ROČNÍCH HRACÍCH POPLATKŮ na rok 2019
Fyzická osoba - řádný člen (základní) 13 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Manžel/ka, partner/ka řádného člena 13 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Kadeti (do 15 let včetně) 2 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Junioři (16 - 18 let včetně) 3 500 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Studenti do 26 let včetně 5 500 Kč
Senioři nad 63 let (včetně) 9 800 Kč (člen klubu, který v roce 2019 dosáhne věku 63 let, má v roce 2019 nárok na slevu z ročního hracího poplatku na konečných 9 800 Kč, bez ohledu na datum narození) (možnost uplatnit slevu, viz níže)
Udržovací poplatek 4 000 Kč (možnost uplatnit slevu, viz níže)

 

Upozorňujeme, že člen je povinen uhradit roční hrací poplatek vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce února příslušného roku.

SLEVY:

  • slevu 1 000 Kč ze stanovené částky mohou uplatnit dospělí členové klubu, jejichž platba bude připsána na účet do 24. ledna 2019 včetně. Plaťte tedy jen 12 500 Kč.
  • na poplatek pro seniory nad 63 let jejichž platba bude připsána na účet do 24. 1. 2019, se vztahuje sleva 400 Kč. Plaťte tedy jen 9 400,- Kč
  • slevu na konečných 900 Kč (místo stanovené částky) mohou uplatnit jen kadeti a junioři, jejichž alespoň jeden rodič je řádným členem klubu, a má uhrazen řádný roční hrací poplatek na rok 2019. Plaťte tedy jen 900 Kč.
  • slevu 1 000 Kč ze stanovené částky udržovacího poplatku mohou uplatnit členové klubu, jejichž žádost o udržovací poplatek bude dodána na klub a jejichž platba bude připsána na účet do 24. 1. 2019 včetně. Plaťte tedy jen 3000 Kč.

 

Budou-li platby připsané na účet SOGCC později, bude člen zablokován až do vyrovnání doplatku.

Roční hrací poplatky zašlete na účet SGCC: č.ú.: 377324013/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvádějte Vaše celé sedmimístnéregistrační číslo (klubové předčíslí je 048xxxx). Neuvádějte prosím rodné číslo.

Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu – poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub nejpozději do 31. ledna 2019.

udržovací poplatek je nutno písemně požádat nejpozději do 31. ledna 2019 (formulář si můžete stáhnou ZDE). Na žádosti došlé po tomto datu nebude brán zřetel.

Mistři klubu SOGCC 2018 na rány získávají roční hrací poplatek na rok 2019 zdarma (Petr Hensl, Daniela Tylová, David Michek, Edita Tesařová). Celkový přehled mistrů klubu najdete ZDE.