menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

TURNAJ TŘÍ CÍSAŘŮ 2013

14
květen

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s letošním kalendářem golfové série turnajů Tři císaři, kterou spolupořádají golfová hřiště Svratka, Svobodné Hamry, Kořenec a Golf MTD.

Vážení členové Sokrates Golf & Country Clubu,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s letošním kalendářem golfové série turnajů Tři císaři, kterou spolupořádají golfová hřiště Svratka, Svobodné Hamry, Kořenec a Golf MTD.

Datum a místo konání: 

1. 6. 2013           Svobodné Hamry – 1. kolo
29. 6. 2013         Svratka – 2. kolo
3. 8. 2013           Kořenec – 3. kolo
4. 8. 2013           Kořenec – finále

 

Vzhledem k tomu, že se blíží první kolo z turnajové série TURNAJ TŘÍ CÍSAŘŮ 2013, dovolte nám, abychom Vás pozvali v sobotu 1. 6. 2013 na golfové hřiště ve Svobodných Hamrech.

Pokud máte zájem se turnaje Tří císařů za SGCC zúčastnit a splňujete níže uvedené podmínky, pošlete svou přihlášku nejpozději do 26. 5. 2013 na adresu steflova@sokrates-golf.cz. Reprezentanti budou vybíráni s ohledem na včasnost podání přihlášky a výši aktuálního HCP. I v letošním roce je nutné zaplatit 400 Kč startovné za kolo, green fee a občerstvení je zdarma. Poplatek se hradí po skončení kola na recepci našeho klubu. 

Podmínky startu hráče za družstvo
Hráč družstva musí být registrován podle Registračního řádu ČGF. Hráč družstva musí mít hendikep 36 nebo nižší. Hráč družstva se může soutěže zúčastnit za klub, ve kterém má členství (domovské nebo nedomovské). Má-li hráč domovské členství v jiném klubu účastnícím se soutěže, musí mít start za klub povolen od svého domovského klubu. Není povolen start profesionálů. Družstva mohou být smíšená, přičemž v každém družstvu musí být zastoupeny minimálně dvě ženy.

Podmínky soutěže
Způsob hry: V základní části se hraje na rány bez vyrovnání. Hráčům bude umožněno hrát na úpravu HCP. Hřiště zajistí kluby v dohodnutých termínech, pořádající klub zajistí občerstvení pro hráče a jejich případný doprovod v dohodnutém rozsahu (snídaně, občerstvení na hřiště a oběd), ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu: Družstvo tvoří 12 hráčů nebo hráček, započítává se 9 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně 9 hráčů. Pro každé kolo základní části je možno v družstvu obměnit libovolný počet hráčů.

Těšíme se na Vaše přihlášky a děkujeme těm, kteří svou přihlášku již poslali. Váš Sokrates