menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

PROVOZ HŘIŠTĚ A KLUBU V NOUZOVÉM STAVU

14
březen

Vážení členové a přátelé kořeneckého golfu, 

po dnešním zasedání Správní rady klubu se zástupci majitele hřiště bychom Vás chtěli informovat o výsledcích tohoto jednání.

Správní rada klubu rozhodla, že po dobu trvání nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen v souvislosti se šířením nákazy novým koronavirem, nebude s ohledem na opatření přijatá Vládou České republiky, až do odvolání, pořádat golfové turnaje ani organizovat dětské tréninky. Současně upozorňuje členy klubu na dříve avizovanou informaci o tom, že jednání Valné hromady klubu se dne 5.4.2020 neuskuteční. 

Správní rada sleduje opatření přijatá v souvislosti se šířením nákazy a s ohledem na současný vývoj situace přistoupila k přijetí výše uvedených opatření. Ve chvíli, kdy ze strany Vlády České republiky dojde k uvolnění přijetých opatření tak, aby bylo možné konat klubové a sportovní akce, přistoupí Správní rada k určení termínu jednání Valné hromady, vypíše termíny dětských tréninků a začne vypisovat a organizovat klubové turnaje.

Společnost Pythagor a.s., vzhledem k dotazům na možnost indiviuální hry golfu na Kořenci, informuje o tom, že golfové hřiště v tuto chvíli ještě není otevřeno pro veřejnost. Současně není v provozu ani golfová recepce, která by mohla zájemce o hru golfu odbavovat a dohlížet na jejich pohyb po golfovém hřišti. V případě, že to bude možné, přistoupí společnost Pythagor, a.s. k otevření hřiště nejdříve dne 1.4.2020, a to pouze v takovém rozsahu, který v tu chvíli umožní opatření přijatá Vládou České republiky. 

Současně upozorňuje na skutečnost, že k otevření hřiště může s ohledem na aktuální vývoj situace dojít i později, proto prosím sledujte informace na webových stránkách, kde budou průběžně aktualizovány.