menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Pozvánka na MIMOŘÁDNOU valnou hromadu

17
květen

Vážení členové,

srdečně Vás zvu na mimořádnou valnou hromadu Sokrates Golf & Country Club, která je rovněž i volební valnou hromadou a uskuteční se v neděli 25.6.2023 od 13 hodin v kongresovém sále na Kořenci.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  1. Volba orgánů VH
  2. Zpráva mandátové a volební komise
  3. Schválení programu
  4. Odvolání stávající SR
  5. Návrh kandidátů do SR
  6. Volba nové SR
  7.  Závěr

 

Vzhledem k tomu, že je VH volební je potřeba nadpoloviční většina členů s volebním právem, a proto je tedy velmi důležitá osobní účast na VH.

Pokud Vám termín nevyhovuje, předejte, prosím, vyplněnou plnou moc jinému členovi klubu, který se valné hromady zúčastní.

Plnou moc si můžete stáhnout na stránkách klubu nebo můžete vyplnit přiloženou plnou moc a oskenovanou ji poslat zvolené osobě, na email klubu klub@korenec-golf.cz, nebo předat na recepci nejpozději v den valné hromady tj. 25. 6. 2023

Dle Stanov klubu SOGCC má právo se valné hromady zúčastnit, volit a hlasovat na ní řádný člen SOGCC, který v den konání valné hromady dosáhl 18 let věku. 

Do orgánů klubu může být v souladu se Stanovami volen řádný člen SOGCC, který má volební právo a který je domovským členem. 

Těším se s Vámi na viděnou.                 

Ivo Lizna za správní radu klubu