menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

PODZIMNÍ ÚDRŽBA A ZMĚNY NA KOŘENECKÉM HŘIŠTI

10
říjen

Vážení členové a návštěvníci Kořence. Rádi bychom Vám touto cestou přiblížili podzimní práce na našem hřišti.

Kromě pravidelné každoroční aerifikace (děrování) greenů, kterou plánujeme na 29.10.2013 (úterý) máme v plánu tuto činnost:

  • aerifikace férvejí - ta bude probíhat průběžně od začátku října až do konce sezóny. Několik dní po proděravění férvejí budou na drahách ležet hliněné špunty, které se postupným sekáním a vlivem počasí rozpadnou. Aerifikace je důležitá kvůli narušení plsti, která brání vodě, živinám a vzduchu v přístupu ke kořenům. To je velmi důležité pro dobré přezimování trávy a kvalitu trávníku v následující sezóně.
  • dosetí férveje na jamce číslo 17  (11. - 18. 10. 2013) - strojově prořežeme a hloubkově dosejeme celou férvej jamky č. 17. Travní porost na této férveji utrpěl jarními povodněmi a následným letním vedrem. Pro dosažení lepšího efektu plánujeme celou férvej zapískovat.
  • vyrovnání greenu na jamce č. 17  (14. - 18. 10. 2013) - v přední části greenu sloupneme drn a nově tuto část vytvarujeme tak, aby udržela míče, které do ní dopadnou. Součástí celé operace bude i odvodnění strouhy za greenem a prodloužení zadního valu až do přední levé části tak, aby míče, které se na greenu neudrží, zůstaly "nahoře" a nesjely dolů k cestě. Při přestavbě dojde také ke snížení muldy vpravo od greenu. Přestavba bude trvat cca 5 dní. Během přestavby bude provoz na jamce č. 17 omezen nebo zcela zastaven. V tomto případě bude provoz odkloněn na jamku č. 8 nebo na jamku č. 12.
  • vyrovnání férveje na jamce č. 8 - dalším velkým zásahem na hřišti bude oprava férveje na jamce č. 8. Nejdříve sloupneme drn v přední části (0-100m před greenem). V druhé etapě vybagrujeme vrstvu zeminy do hloubky 20-30 cm a nahradíme ji zeminou novou. Poté vrátíme drn na původní místo. V době přestavby bude provoz na jamce omezen (drop zóna / půda v abnormálním stavu), případně odkloněn na jamku č. 17 nebo na jamku č. 12.
  • výstavba domečku mezi jamkou č. 1 a jamkou č. 10 (od 15. 10. 2013) - tato multifunkční stavba bude sloužit jako občerstvovací stanice, jako přístřešek pro startéra a v neposlední řadě jako odpočinkové a vyhlídkové posezení pro návštěvníky resortu. Stavba bude ctít klasickou architekturu Kořence (gabionové stěny, mohutné nosné trámy, oblou střechu a citlivé zapuštění do terénu).
  • schodky ze žlutého odpaliště jamky č. 12 - k přední hraně odpaliště budou přistavěny schodky pro hráče, kteří si nosí bag na zádech. Budou tak moci po svém odpalu zamířit z odpaliště přímo na férvej po levé hrázi jezírka.

 

Jsme si vědomi, že tyto úpravy mohou narušit či omezit Vaši hru. Omlouváme za toto dočasné nepohodlí. Věříme, že i naproti tomu oceníte naši snahu a ohleduplnou hrou a přátelským povzbuzením nám pomůžete. Vše totiž činíme pro zvýšení herního komfortu a zkvalitnění služeb - pro Vás.

Za Kořenecký tým

Vlastimil Štefl