menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Odstoupení prezidenta klubu Ivo Lizny z funkce

30
duben

Vážení členové našeho golfového klubu,

chtěli bychom vám oznámit, že včerejšího dne 29. 4. 2023 předložil prezident klubu Ivo Lizna na jednání Valné hromady klubu svoji rezignaci na funkci.

Vzhledem k tomu, že Stanovy klubu s rezignací prezidenta klubu pojí skončení Správní rady jako celku, dojde k zániku funkcí všech členů současné Správní rady, a bude proto nutné v následujících měsících svolat Mimořádnou valnou hromadu, na které bude zvolena nová Správní rada. Termín zatím nebyl stanoven a bude s dostatečným předstihem oznámen.

V současné chvíli běží tzv. rezignační lhůta, jejíž délka je stanovena občanským zákoníkem na dva měsíce a po jejím doběhnutí skončí funkce současných členů Správní rady. Procesně je možné, aby Valná hromada na svém jednání ještě v průběhu této lhůty celou tuto situaci vyřešila dříve, jde však o procedurální záležitost, která bude řešena na nejbližším jednání Správní rady. O jejím výsledku budete informováni.


Z hlediska vás, členů našeho klubu, se ovšem fakticky nic nemění. Klub bude dále vykonávat všechny své činnosti i v průběhu tohoto přechodného období a bude zajišťovat organizaci sportovních aktivit tak, jak tomu bylo dosud.


Pevně věříme, že zachováte i nadále klubu svoji přízeň a že se nám podaří celou situaci rychle vyřešit.


V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte, rádi s vámi vše probereme.


Hanka Rechová za Správní radu