menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Nouzový stav a krizová opatření - AKTUALIZACE

09
říjen

Aktuální informace o vyhlášení krizového stavu a krizových opatřeních platných od 9. 10. 2020

 

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 9. října 2020.

A.           Venkovní sportoviště - golf / od 9.10.2020 od 00:00 do 25.10.2020 23:59 bez omezení s výjimkou zákazu provozu a užívání vnitřních prostor venkovních sportovišť od zítra viď níže a sportovních akcií od zítra viď níže

 Nově máme novinku, a to možnost nařízení nošením roušek i venku, o čem může rozhodnout oblastní hygienická stanice. ALE zatím toto není nikde v ČR nařízeno.  

 B.           Vnitřní sportoviště a související vnitřní prostor venkovních sportovišť od 9.10.2020 od 00:00 do 25.10.2020 23:59:

Zakazuje se  provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,

 Omezuje se svoboda pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti;

 C.           Hromadné sportovní akce omezení od 9.10.2020 00.00 do 11.10.2020 23:59

 Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; přičemž jsou stanoveny výjimky pro kulturní akce a sportovní akce organizované sportovními svazy, konkrétně: sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

 Účinné od 12.10 od 00:00 do 25.10.2020 23:59

 Zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že: a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce (bez rozlišení), přehlídky a ochutnávky,

 D.           Provozovny stravovacích služeb od 9.10.2020 00.00 do 25.10.2020 23:59

 a)           zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny); pro účel oslavy svatby nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, konaných nejpozději následujícího dne, se zakazuje přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,

b)           zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c)            u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,

d)           v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),

e)           provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

f)            zákaz produkce živé hudby a tance,

g)           nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 Nadále však platí opatření MZ níže platné od 5.10.2020 00:00 do odvolání

 zavést OZNAM pro zákazníky: „Vážení zákazníci, prosím dodržujte odstupy 2 metrů, nejlépe plaťte platební kartou a celkový aktuální počet míst k sezení je pro __ zákazníků.“,
při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků, zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; pokud má pracovník provozovny tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí provozovatel zamezit jeho přístupu do provozovny, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 

E.           Ubytování / Nadále platí opatření MZ od 5.10.2020 00:00 do odvolání

 1. zavést OZNAM pro zákazníky: „Vážení zákazníci, prosím dodržujte odstupy 2 metrů a nejlépe plaťte platební kartou.“
2. při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
3. pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
4. jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření
5. před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,