menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Návrh Stanov SOGCC k připomínkám členům klubu.

05
srpen

Vážení členové,
s ohledem na mandát udělený valnou hromadou vám předkládáme návrh Stanov k připomínkám.


Nutnost změny Stanov vyplývá z nového Občanského zákoníku, který nám ukládá povinnost uvést naše Stanovy do souladu s tímto právním předpisem nejpozději do 1.1.2017.

Stanovy by měly být v konečné podobě předloženy ke schválení valné hromadě na jejím příštím zasedání.

Návrh Stanov ke stažení ZDE.

K předloženému návrhu Stanov můžete vznášet své připomínky prostřednictvím e-mailu rybarova@korenec-golf.cz. Lhůta pro zaslání připomínek  je do 30.9.2015. Poté bude probíhat jejich vypořádání.

Děkujeme za aktivní spolupráci.

Za správní radu
Blanka Rybářová