menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Jednotné přihlašování na klubové turnaje

10
květen

Na základě Vašich námětů jsme pro letošní sezónu zavedli jednotné datum a čas pro přihlášení do víkendových klubových turnajů a to v úterý přibližně 10 dní před tunajem od 10:00.

Jednotná úterní registrace bude platit i na recepci klubu. Do doby otevření elektronické registrace na ČGF nebude recepce z důvodů rovnosti akceptovat  přihlášky jakéhokoliv druhu (osobně, telefonicky, emailem).

Děkujeme za dodržování nastavených podmínek. Budeme rádi, když nám své zkušenosti s touto novinkou sdělíte. Sami budeme způsob jednotné registrace bedlivě sledovat a v případě potřeby provedeme potřebnou korekci.

Věříme, že tímto krokem posílíme jednotnost a spravedlnost, tedy hodnoty, na kterých náš klub stojí a roste.

Za správní radu SOGCC

Pavel Vláčil
prezident klubu