menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Informace ohledně provozu golfového areálu

01
březen

Golfový areál zůstává i nadále UZAVŘEN včetně driving range.
V noci a v dopoledních hodinách je teplota stále pod bodem mrazu nebo kolem 0 a hřiště je zmrzlé, případně podmáčené.
O stavu a jeho připravenosti ke hře Vás budeme informovat.
Děkujeme za dodržování všech nařízení.


Rádi bychom Vás také informovali o vydaném stanovisku právní komise ČGF, které přináší lepší orientaci v nových opatřeních platných od 1.3.2021.

 1 ) Turnaje – zakázány.
 2 ) Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště ( hřiště se nachází v katastru obce Kořenec).
 3 ) Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné.
4 ) Cestování za sportem a pobytem v přírodě – lze, ale pouze v rámci obce, přičemž platí podmínka společné přítomnosti pouze členů domácnosti – tuto podmínku však vykládáme jako omezení počtu osob „během cesty“.
5 ) Driving range – platí omezení skupinek 2 osob, rozestupy skupinek min. 2 metry.
6 ) Trénování – platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
7 ) Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 3 písm. x) MOMZČR).
8 ) Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
9 ) WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť.
sportovišť.
10 ) Šatny, sprchy – zakázáno.
11 ) Indoory – zakázáno.
12) Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
13 ) Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány.