menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Informace o výsledku jednání Mimořádné VH

25
červen

Vážení členové,

na dnešní Mimořádné VH byla zvolena nová Správní rada SOGCC, která bude na základě výsledku ustavující schůze Správní rady působit ve složení:

  • Ing. Arch. Jaroslav Dokoupil - prezident klubu,
  • Mgr. Hana Rechová - víceprezidentka klubu,
  • Mgr. Jan Hovězák,
  • Martin Vendelberger,
  • Tomáš Vrbický,

 

V souladu se Stanovami klubu byla Správní rada doplněna o jmenované členy:

  • Mgr. Karolína Jakubcová - zástupce majitele hřiště,
  • Ivana Doušková - manažer klubu

Dále bychom Vás rádi informovali, že na jednání Valné hromady byly přijaty změny Stanov klubu a Volebního a hlasovacího řádu tak, jak byly navrženy Správní radou.

Všem členům děkujeme za účast a odevzdání plných mocí. Celkem bylo na Valné hromadě přítomno 313 hlasů.

Přejeme nové Správní radě mnoho úspěchů v její funkci.

Ivana Doušková

manažer klubu