menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Informace o provedených opatřeních v resortu

26
říjen

Vážení členové a golfoví hosté našeho resortu,

máme za sebou prvních pár dnů v krizovém režimu, který nám připravil několik nemilých opatření, týkajících se pohybu a hry na golfovém hřišti. Několik bodů, které vnímáme za nepochopené, a které se opakovaně nedodržují bychom Vám rádi znovu vypsali a OPRAVDU VÁS POPROSILI, aby jste všechny pokyny dodržovali a respektovali.

 

Individuální hra – je dovolena pouze pro dva hráče ve flightu  (vyjímkou je rodina či členové jedné domácnosti), tady jsme se bohužel v mnoha případech setkali s tím, že se na recepci hráči odbavili jak měli, ale na hřišti šli poté ve třech až čtyřech – pokud se to bude opakovat budete vyzváni panem Marschallem k ukončení hry.

Odbavení hry – pro rychlé odbavení je pro Vás otevřeno výdejní okénko, které je společně s restaurací na kryté terase. PROSÍME KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA hřiště, aby se před svoji hrou odbavil buď elektronicky nebo využil výdejního okénka. Protože pokud hráč nebude řádné odbaven, opět jej pan Marschall musí vykázat z hřiště a ukončit hru.

Caddy – pokud chcete mít s sebou na hřišti doprovod i v tomto případě je vnímám jako další osoba ve flightu, proto musí být uveden v odbavovacím systému, aby se k Vám nemohl dohlásit další hráč.

Výše uvedená opatření vnímáme za bolestivá a opakovaně nedodržovaná. V závěru textu si Vám dovolujeme zaslat ještě jednou souhrn všech opatření.

NOVĚ PŘICHÁZÍME JEŠTĚ S TĚMITO INFORMACEMI:

Hrací časy – od pondělí 26.10. jsem pro Vás připravili hrací časy po 7 minutách, aby jste měli více příležitostí pro rezervaci.

Nesoutěžní výsledek – NOVĚ přicházíme s informací, že při dodržení všech nařízení a pravidel, můžete na recepci požádat před hrou o zadání nesoutěžního výsledku.
 

 

OPRAVDU VÁS ŽÁDÁME, ABY JSTE V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ RESPEKTOVALI A DODRŽOVALI NAŘÍZENÁ PRAVIDLA, KTERÉ SE TÝKAJÍ I NAŠEHO RESORTU.

 

DĚKUJEME VÁM.

Vaši Kořenečtí

 

1) Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.

2) Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě1 nebo parcích2 (čl. I. odst. 8. KO č. 1078). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. Zároveň, pokud jde o KO č. 1079 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť zákaz necílí.

V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti.

Pokud jde o počet osob ve flajtu – zde je třeba chápat, že termín „počet osob ve flajtu“ je obvykle a běžně používán v souvislosti s organizací hry. To však od nynějška nelze, neboť osoby se budou na hřištích vyskytovat výhradně v rámci individuálního pobytu v přírodě. V daném případě je tedy především nutné dodržovat omezení počtu 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

3) Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

4) Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.

5) Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.

6) WC, šatny, sprchy – zakázáno.

1 V našem právním prostředí absentuje zákonná definice přírody, když jde o pojem natolik obecně vžitý a používaný, že jej zákonodárce dokonce ani v zákoně o ochraně přírody a krajiny nevymezil.
2 Parkem je třeba rozumět část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň.

7) Indoory–zakázáno.

8) Hotel a restaurace–hotelový provozje umožněn pouze v rozsahu přísných výjimek (čl. I. odst. 5. KO č. 1079). V rámci golfu tedy nelze hotel provozovat. Provoz hotelové restaurace je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat VÝHRADNĚ ubytovaní hosté, a to v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. I. odst. 2. a v čl. II. odst. 1. KO č. 1079.

9) Golfová recepce–zakázáno. Pouze odbavovací okénko

10) Golf shop – zakázáno.

11) Odbavení hráčů – jak již bylo uvedeno, je třeba nastalou situaci vnímat z pohledu jednak omezení pohybu osob a jednak zákazů z hlediska prodeje a poskytování služeb. Za problémový moment, kdy by mohlo docházet k přenosu virové infekce, je třeba považovat fyzické odbavení hráče, zvláště spojeného s placením. Zde odkazujeme na ustanovení čl. IV. odst. 3. a 4. KO č. 1078, podle kterého je zaměstnavatelům doporučeno využívat přednostně bezhotovostní platební styk a omezit přímý kontakt se zákazníky. Proto doporučujeme dálkové odbavení.

12) Spolková činnost – zakázáno.

13) Pití alkoholu – krizové opatření č. 1079 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportovišť). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.