menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Dotace 115 000 Kč od MŠMT na provoz TCM

15
červenec

 

 

Rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhovělo žádosti, kterou klub podal na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017, a zaslalo klubu dotaci v celkové výši 115 000 Kč.

Dotace je poskytnuta ve vyhlášeném programu č. VIII-neinvestiční dotace a našemu klubu byla poskytnuta na projekt s názvem "Provoz Tréninkového centra mládeže v roce 2017". Jak již název projektu napovídá, budou všechny poskytnuté prostředky použity v souladu s účelem poskytnuté dotace, kterým je zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. 

Dotační prostředky je dle podmínek programu možné využít na náklady na služby trenérů, spotřebu materiálu či cestovné. Z hlediska rozsahu poskytnutých finančních prostředků klub poskytnuté finanční prostředky použije na úhradu nákladů na služby trenérů. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali MŠMT za poskytnuté finanční prostředky, které významným způsobem přispívají ke zlepšení podmínek pro sportování mládeže. 

 

jménem správní rady

Mgr. Blanka Vašicová

viceprezidentka