menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

31.12.2014 PROBĚHLA ROČNÍ HANDICAPOVÁ KONTROLA VŠECH ČLENŮ SOGCC

31
prosinec

Stejně jako v předchozích létech, jsme i letos zkontrolovali HCP našich členů. Výsledkem bylo zlepšení HCP u 6ti členů, kteří během celé sezóny vykazovali nadprůměrné výsledky v turnajích a u kterých zlepšení doporučil algoritmus České golfové federace. V rámci HCP kontroly došlo i ke zaktivnění či zneaktivnění HCP...

V Proč se roční kontrola HCP provádí?

V rámci roční kontroly by mělo dojít k posouzení, nakolik hráčův hendikep odpovídá jeho skutečným výsledkům, a pokud jsou pro to důvody, i k patřičné korekci hendikepu. Podchytí se tak případy, které jsou nějakým způsobem výjimečné a vymykají se tak principům zavedené hendikepové metodiky. Také by mělo dojít k zohlednění dalších hráčových výsledků (např. ve hře na jamky).

V případě neaktivních hráčů (z hlediska odevzdávání hendikepových klasifikačních výsledků) pak dojde k zneaktivnění jejich hendikepu, který (právě pro nedostatečnou četnost výsledků) není dostatečně statisticky podložen a velmi pravděpodobně tak neodpovídá hráčově skutečné výkonnosti (ať už na tu kterou stranu).

Kdo roční kontrolu HCP provádí?

Roční kontrolu hendikepů provádí hráčova hendikepová autorita. Tou je jeho domovský klub, resp. klubem pověřený STKář, v případě CMR pak Hendikepová komise STK ČGF. Pokud má hráč více členství, provádí roční kontrolu výhradně jeho domovský klub – v ostatních klubech není serverem ani uváděn na seznamu hráčů ke kontrole. V našem klubu (Sokrates Golf & Country Club) provádí roční kontrolu HCP pověřený člen STK, Mgr. Vlastimil Štefl. Případné změny HCP jsou prováděny ve spolupráci s předsedou STK, Ing. Tomášem Daulem.

Koho se roční kontrola HCP týká?

Roční kontrola se týká výhradně hráčů majících EGA hendikep, tj. hendikep 36 a lepší. Pro ostatní hráče (bez hendikepu, s klubovým hendikepem, profesionály) je z technických důvodů kontrolu také nutno provést (kvůli existenci odpovídajícího záznamu na serveru), ale ta je většinou čistě formální a nedochází při ní ke změně statusu ani výše hendikepu. Ve výjimečném případě může v případě klubového hendikepu také dojít ke změně, shledá-li to hendikepová autorita opodstatněným. Vzhledem k rozdílné metodice úpravy ale server ani hendikepový řád nenabízejí pro klubové hendikepy žádné algoritmická vodítka a je pak nutno postupovat individuálně, většinou na základě detailní znalosti hráčova profilu.

 

V případě, že budete mít akékoliv dotazy či připomínky k provedené kontrole, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit (stefl@korenec-golf.cz).