menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

Příjezdové cesty do Kořence

Brno - Kořenec

Brno směr Svitavy rychlostní komunikace 43 (E461). Cca 7 km za Černou Horou za benzínovou pumpou u vesnice Krhov odbočit vpravo a směřovat do vesnice Skalice nad Svitavou. Po jejím projetí pokračovat na Lhotu Rapotinu a po silnici č. 374 pokračovat na Boskovice. Po projetí městem Boskovice směrem na Prostějov odbočit na konci města vlevo směr Benešov. Následují vesnice Vratíkov, Okrouhlá a Benešov, ve kterém odbočíte na Kořenec.

Brno – Kořenec II

Brno směr Svitavy rychlostní komunikace 43 (E461). Na odbočce u Černé Hory odbočit vpravo na Bořitov a pokračovat po silnici č. 377 směr Rájec-Jestřebí. Po projetí částí města pokračovat směr Prostějov. Asi po 2 km od města odbočit mírně vlevo směr Kuničky. Poté již následují vesnice v následujícím pořadí Němčice a Ludíkov. Po silnici č. 150 se dostanete do vesnice Žďárná, kde odbočíte vlevo na silnici č. 373 směr Benešov. Po projetí vesnicí Suchý se dostanete do Benešova, kde odbočíte na Kořenec.

Svitavy - Kořenec

Svitavy směr Brno rychlostní komunikace 43 (E461). Po projetí městem Letovice pokračovat dále a z komunikace odbočit vlevo směr Svitávka. Po jejím projetí pokračovat směr Chrudichromy a Boskovice. Po projetí městem Boskovice směrem na Prostějov odbočit na konci města vlevo směr Benešov. Následují vesnice Vratíkov, Okrouhlá a Benešov, ve kterém odbočíte na Kořenec.

Svitavy – Kořenec II

Svitavy směr Brno rychlostní komunikace 43 (E461). V městě Letovice odbočit vlevo na místní komunikaci směr Kladoruby, popřípadě Šebetov. Po projetí vesnicí Kladoruby následují vesnice Drvalovice, Vanovice, Šebetov a Kořenec.

Prostějov - Kořenec

Prostějov směr Boskovice silnice č. 150. Po projetí městem pokračovat stále po silnici č. 150, která před vesnicí Mostkovice mírně zabočuje vpravo. Komunikace prochází vesnicemi Ohrozim, Vícov, Malé Hradisko a Protivanov. V Protivanově odbočíte vpravo směr Benešov na silnici č. 373. Po projetí vesnice Protivanov následuje Buková a poté Benešov, ve kterém odbočíte na Kořenec. Mezi vesnicemi Protivanov a Buková je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, protože povrch vozovky je v katastrofálním stavu. Pro tyto účely raději zvolte cestu z Protivanova do Benešova přes Žďárnou (silnice č. 150 směr Boskovice, ve vesnici odbočit vpravo směr Benešov, po projetí vesnice Suchý se dostanete na Benešov).