VALNÁ HROMADA SOGCC 2019

12. duben 2019 (Pátek)

Vážení řádní členové Sokrates Golf & Country Clubu z.s.,
dovolte, abychom Vás tímto pozvali na

Valnou hromadu Sokrates Golf & Country Clubu z.s.,

která se koná

v pátek 12. 4. 2019 v 17:00 hod
v kongresovém sále Kořenec Golf & Ski Resort.

 

V souladu se stanovami a programem valné hromady žádáme řádné členy o účast na valné hromadě nebo se nechat zastoupit zplnomocněným zástupcem na základě plné moci, která musí být písemná.

Plná moc v elektronické podobě je ke stažení ZDE.

Dle Stanov občanského sdružení SOGCC má právo se valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní řádný člen SOGCC, který v den konání valné hromady dosáhl 18 let věku.

 

Program jednání: 

 • Zahájení a úvodní slovo prezidenta klubu
 • Volba orgánů valné hromady
 • Schválení programu VH
 • Zpráva o činnosti správní rady SOGCC za rok 2018
 • Zpráva revizora SOGCC za rok 2018
 • Schválení Návrhu rozpočtu SOGCC pro rok 2019
 • Zpráva o činnosti Sportovně technické komise za rok 2018
 • Zpráva o činnosti Tréninkového centra mládeže za rok 2018
 • Zprávy kapitánů reprezentací
 • Zpráva o stavu a rozvoji hřiště
 •  Závěr

 

Těšíme se s Vámi na viděnou.

Za správní radu SOGCC

Pavel Vláčil

prezident klubu
← zpět ← sdílet na FACEBOOKU sdílet na FACEBOOKU