menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

VYHODNOCENÍ ANKETY PRO SENIORY

26
srpen

Zúčastnilo se celkem 43 respondentů /4 písemně, ostatní elektronicky/ tj. asi 20 % golfistů seniorů našeho klubu. Téměř všichni účastníci ankety sledují webové stránky alespoň jedenkrát týdně a e-mail denně. Zde je výsledek ovlivněn tím, že odpověděli pouze 2 senioři oslovení poštou.

Nástěnku sledují asi 2/3 respondentů, zájem o méně náročné turnaje, besedy, doprovodný kulturní program se objevil rovněž asi ve dvou třetinách odpovědí. 75%ní zájem zaznamenala jamkovka pro seniory.
V námětech pro klubovou seniorskou činnost se objevovaly především turnaje, besedy o pravidlech a metodách treninku, doprovodný kulturní program, zlepšení informovanosti sestavením celoročního plánu před sezonou.
V několika dotaznících se vyskytl námět na vytvoření prostoru pro "hledáme spoluhráče".
Tato zajímavá a pro mě nová myšlenka určitě nezapadne, najdeme vhodnou formu.

Ještě jednou všem děkuji za čas, který věnovali dotazníkům Eva Roháčková