menu   MENU

Kořenec GOLF and SKI RESORT

golf, kořenec, sokrates, ski

menu

SMUTNÁ ZPRÁVA - KŮROVCEM NAPADENÉ SRMKY NA JAMCE Č.5

18
září

Vážení členové a příznivci našeho kořeneckého hřiště.

Z nařízení lesního hospodáře jsme museli pokácet dva solitérní vzrostlé smrky na jamce č.5 v dopadové zóně druhé rány. Stromy, oslabené letním suchem,  napadl kůrovec a hrozilo další rozšíření nebezpečného brouka do okolních lesů.